Ziedojumu konts

LŪKAS FONDS NODIBINĀJUMS

40008184420

VIDUS PR. 15, OGRE

SWEDBANK

LV45HABA0551041774488Sekojiet mums:

    

Projektu finansēšanas konkurss "Atvērti cerībai 5"
15.10.2023.

 No 15. oktobra līdz 15. novembrim ziedo un palīdzi īstenot kādu no „Atvērti cerībai 5” projektiem. 2023. gadā žūrijas komisija izvirzījusi trīs projektus, katram piešķīrusi 500 EUR un aicina sabiedrību un uzņēmumus ziedot, lai tos īstenotu.

 Aicinām ziedot par 3 projektiem:

projekts Nr.1 „noSkaņa” - iesniedzējs nodibinājums "Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”, Dienas centrs “Mēs”;

projekts Nr.2 „Senioru Zvaigznes dienas ekskursija” - iesniedzējs RO “Rīgas Āgenskalna baptistu draudze”;

projekts Nr.3 „Laulāto kurss” – iesniedzējs biedrība “Īsta Mīlestība Gaida”.

Ziedot iespējams:

1) Skaidrā naudā: Labdarības veikalos HOPEN: Ogrē, Skolas ielā 18, Rīgā, Mazā Nometņu ielā 32 (Āgenskalnā), Rīgā, Kurzemes prospektā 132a (Imantā) īpaši paredzētās ziedojumu kastītēs;

2) Bezskaidrā naudā pārskaitot uz kontu: LV82HABA0551050851567, SIA "Hopen grupa", Reģ. Nr. 40203320220 ar norādi kuram projektam tiek ziedots.

 Projektiem piesaistītā finansējuma apmērs  tiks paziņots 2023. gada 21. novembrī.

 

Apraksti par projektiem.

Projekta Nr1. pieteicējs: Nodibinājums "Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”, Dienas centrs “Mēs”

Mērķis: Projekta mērķis ir izveidot audio bibliotēku cilvēkiem, kuri, dažādu veselības vai citu apstākļu dēļ, ir ierobežoti savās iespējās kvalitatīvi pavadīt savu laiku. Projekta ietvaros tiktu iegādātas audio iekārtas ar kuru palīdzību klausīties dažādus katram aktuālus audio failus. Tie varētu būt grāmatu lasījumi, lasījumi no žurnāliem, avīzēm, Bībeles lasījumi, lūgšanas, dziesmas, vēlējumi, humora stāstījumi vai vienkāršas audio ziņas par kādu aktuālu tēmu.  

Paredzamais rezultāts:

Rezultātā būtu pieejamas vairākas audio iekārtas, no kurām cilvēki varētu klausīties sev atbilstošo saturu. Daudziem cilvēkiem tas dotu iespēju bagātināt savu ikdienu, īpaši tiem, kuri tik pat kā zaudējuši redzi, bet lasīšana ir bijusi viena no iemīļotākajām nodarbēm. Daudziem šo māju iedzīvotājiem ir ļoti zema digitālā pratība, grūtības sagādā apieties ar podziņu telefonu, kā arī zemais finansiālais stāvoklis neļauj iegādāties mūsdienīgas tehnoloģijas. Ar laiku tiktu izveidota audio bibliotēka, kur būtu ierunātas kādas grāmatas,

publikācijas. Audio bibliotēka balstītos uz cilvēku interesēm. Faili tiktu glabāti USB zibatmiņās.

 

Projekta Nr.2 pieteicējs: RO “Rīgas Āgenskalna baptistu draudze”

Mērķis:

Latvijā lielākā daļa senioru ar grūtībām spēj atļauties aizbraukt jebkādās ekskursijās, tad šī projekta mērķis būtu dot iespēju Āgenskalna draudzes senioriem kopā apmeklēt muzejus un dabas vietas, kur sen ir gribējies aizbraukt, bet nav bijis iespējams to izdarīt, kur bieži pamatā ir tas, ka tam nav finanses. It īpaši arī ņemot, ka ziemas periods senioriem arī ir klusāks, līdz ar to vientuļāks, tad šajā tumšākajā laikā ir būtiski, ka arī senioriem ir iespēja būt sadraudzībā savā starpā un atrast prieku kopā, it īpaši laikā, kad vairāk jādomā, kā samaksāt lielos rēķinus.

 Paredzamais rezultāts:

Projekta gala rezultātā, būtu notikusi Āgenskalna baptistu draudzi apmeklējošo senioru ekskursija, būtu notikusi senioriem sadraudzībā savā starpā, kā arī būtu iespēja apmeklēt kādus muzejus, kur ikdienā transporta un iespēju trūkumu dēļ, seniori nespētu nokļūt.

 

Projekta Nr.3 pieteicējs: biedrība “Īsta Mīlestība Gaida”

Mērķis:

Mērķis ir palīdzēt laulātiem pāriem veidot stipru laulību, kas ilgtu visas dzīves garumā. Astoņos kopā pavadītos vakaros, pāri uzzina jaunas lietas viens par otru un arī paši par sevi. Tā ir iespēja runāt par jautājumiem, kas ikdienas rutīnā tiek pavisam aizmirsti. Galvenās tēmas ir “Stiprs pamats”, “Sazināšanās māksla”, “Konfliktu risināšana”, “Piedošanas spēks”, “Ģimenes ietekme tagad un agrāk”, “Intīmās attiecības”, “Mīlestība darbībā”.

Paredzamais rezultāts:

Tikšanās reizēs laulātie pāri baudīs vakariņas pie skaisti noformētiem galdiņiem, labi apskaņotā telpā, kurā skan gan mūzika, gan lekciju laikā nepieciešamie video. Šajos vakaros pāri dzirdēs vērtīgus lektoru dzīvesstāstus un piemērus, pārrunās un pildīs uzdevumus īpaši izstrādātos materiālos.

Pēc iepriekšējiem projektiem anketās bija tādas atsauksmes, kā “nekad vēl nebijām ar vīru tik sirsnīgi izrunājušies”, “liekas, ka mēs viens otru iepazinām no jauna”, “beidzot piedevām viens otram” un tamlīdzīgi. Sagaidām laulāto attiecību kvalitātes celšanos, izpratnes palielināšanos vienam par otru un iespēju mierīgā ceļā risināt konfliktus un citas laulāto dzīves jautājumus.

 

Lai mums kopā izdodās īstenot šos projektus!

Aizvērt

Paldies par balsojumu!

Seko mūsu lapai feisbukā:

 

Arī Tu vari atbalstīt labos darbus ziedojot labdarības veikalā Hopen lietas, kuras vairs nelieto, bet kuras Tev šķiet kādam varēs noderēt:

Vari ziedot:
apģērbus, apavus, cepures u.c.
aksesuārus (rotas, jostas, somas)
visa veida mēbeles
interjera un dizaina priekšmetus (traukus, gleznas, vāzes, paklājus, tekstilu)
bērnu preces
sporta preces, inventāru un ekipējumu
elektropreces

Ziedojumus pieņemsim
Ogrē: Skolas ielā 18, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00

Jēkabpilī: Viestura ielā 7A, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00
Rīgā: Āgenskalnā, Mazā nometņu ielā 32, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00

Rīgā: Imantā, Kurzemes prospektā 132a, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00

No 9. jūlija Jēkabpilī: Viestura ielā 7a darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00


Ziedotajām lietām jābūt tīrām un kvalitatīvām.