Ziedojumu konts

LŪKAS FONDS NODIBINĀJUMS

40008184420

VIDUS PR. 15, OGRE

SWEDBANK

LV45HABA0551041774488Sekojiet mums:

    

Projektu finansēšanas konkurss "Atvērti cerībai 5"

Sociālais uzņēmums SIA “Hopen grupa”, nodibinājums ”Lūkas fonds” un labdarības veikali “HOPEN” rīko projektu finansējuma konkursu “Atvērti cerībai 5”, ar mērķi atbalstīt labvēlīgu sociālo ietekmi radošu jautājumu risināšanu un kristīgo pamatvērtību nostiprināšanu.

 

Finansējums

Projektu konkursam sociālais uzņēmums SIA “Hopen grupa” novirza ir EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro) un aicina iedzīvotājus ziedot naudu projektiem:

1) Skaidrā naudā: Labdarības veikalos HOPEN: Ogrē, Skolas ielā 18, Rīgā, Mazā Nometņu ielā 32 (Āgenskalnā), Rīgā, Kurzemes prospektā 132a (Imantā);

2) Bezskaidrā naudā pārskaitot uz kontu: LV82HABA0551050851567, SIA "Hopen grupa", Reģ. Nr. 40203320220 ar norādi kuram projektam tiek ziedots.

Projektu konkursa finansējuma piesaistes noslēgumā tiek apkopota informācija par saziedotajiem līdzekļiem: skaidrā naudā trīs veikalos, bezskaidrā naudā katram projektam.

Katrs no projektiem saņems 500 EUR no SIA “Hopen grupa” un papildus iedzīvotāju un juridisko personu saziedotos līdzekļus skaidrā un bezskaidrā naudā.

 

Kas piedalās projektu konkursā?

Projektu konkursā piedalās biedrības, nodibinājumi, reliģiskās organizācijas, kuru reģistrācijas vieta ir Latvijas Republika un iesniegušas projektu atbalsta pieteikumus SIA “Hopen grupa” no 2023. gada 1.janvāra līdz 2023. gada 1.oktobrim.

Konkursa žūrija finansējuma piesaistei izvirza trīs no iesniegtajiem projektiem.

 

Žūrijas komisija

Žūrijas komisija sastāv no trīs žūrijas locekļiem: viens Lūkas fonda pārstāvis, viens labdarības veikala „HOPEN” pārstāvis un viens Ogres Trīsvienības Baptistu draudzes  pārstāvis. Žūrijas komisijas sēdē piedalās tikai žūrijas komisijas locekļi.

 

Finansējuma piesaiste

Laika posmā no 2023. gada 15.oktobra līdz 15.novembrim ikviens iedzīvotājs vai juridiska persona var ziedot naudu kādam no 3 (trīs) pieteiktajiem projektiem.

Ziedot var:

1) Skaidrā naudā: Labdarības veikalos HOPEN: Ogrē, Skolas ielā 18, Rīgā, Mazā Nometņu ielā 32 (Āgenskalnā), Rīgā, Kurzemes prospektā 132a (Imantā) īpaši paredzētās ziedojumu kastītēs;

2) Bezskaidrā naudā pārskaitot uz kontu: LV82HABA0551050851567, SIA "Hopen grupa", Reģ. Nr. 40203320220 ar norādi kuram projektam tiek ziedots.

 

Finansējuma piešķiršana

Ziedojumu summas apkopošana notiek līdz 2023. gada 21.novembrim. Žūrija piesaistītā finansējuma summu katram projektam paziņo līdz 2023. gada 22.novembrim.

Pēc piesaistītā finansējuma paziņošanas, iesniedzējs slēdz Finansēšanas līgumu, kurā noteikta norēķinu kārtība, saņēmēja tiesības, pienākumi un atbildība. Projekta realizācija tiek pamatota un apstiprināta, kad iesniedzējs sagatavojis finansējuma izlietojuma atskaiti un parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. Projekta nerealizēšanas gadījumā pretendentam jāatmaksā saņemtais finansējums, ja tāds bijis.

Projekta iesniedzējam jāatspoguļo labdarības veikala „HOPEN” atbalsts visos ar projektu saistītos reklāmas materiālos, iespieddarbos, plašsaziņas līdzekļos un pasākumu laikā.

 

Informācija par projekta norisi

Informācija par projekta norisi tiek publicēta mājas lapā www.hopen.lv un labdarības veikala HOPEN Facebook un Instagram profilā.

 

Projektu konkursa realizācijas termiņi

Projekti jārealizē ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā no finansējuma līguma noslēgšanas brīža.

 

Projekta norises vieta

Projekta norises vieta ir Latvijas Republika.

 

Lēmuma apstrīdēšana

Jebkurš žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams. Atteikuma iemesli izskaidroti netiek.

 

Papildus informācija

Mārcis Zanerips mob. 22333460  e-pasts: hopengrupa@gmail.com

 

Aizvērt

Paldies par balsojumu!

Seko mūsu lapai feisbukā:

 

Arī Tu vari atbalstīt labos darbus ziedojot labdarības veikalā Hopen lietas, kuras vairs nelieto, bet kuras Tev šķiet kādam varēs noderēt:

Vari ziedot:
apģērbus, apavus, cepures u.c.
aksesuārus (rotas, jostas, somas)
visa veida mēbeles
interjera un dizaina priekšmetus (traukus, gleznas, vāzes, paklājus, tekstilu)
bērnu preces
sporta preces, inventāru un ekipējumu
elektropreces

Ziedojumus pieņemsim
Ogrē: Skolas ielā 18, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00

Jēkabpilī: Viestura ielā 7A, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00
Rīgā: Āgenskalnā, Mazā nometņu ielā 32, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00

Rīgā: Imantā, Kurzemes prospektā 132a, darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00

No 9. jūlija Jēkabpilī: Viestura ielā 7a darba dienās no 10:00-18:00, sestdienās no 10:00-15:00


Ziedotajām lietām jābūt tīrām un kvalitatīvām.